De flesta bilder bibehåller vi till rätten då de är tagna av oss, medans vissa har vi tagit som är godkända enligt upphovsrätten. All information från andra upphovsmän är alltid källhänvisat och aldrig plagiering och detta gör vi för att vara så personliga som möjligt. Våra lärare har förklarat varför det inte är tillåtet med plagiering och vi i gruppen har tagit vårt ansvar angående vad vi väljer att publicera. Vi tar ej ansvar för material från andra upphovsmän. Många av  våra bilder är egentillverkade för att vi vill vara unika och intressanta då man inte kan hitta våra bilder på någon annan hemsida. Om vi tagit en bild som inte är tagen av oss så är den laglig att använda och ändra på och detta just för att inte bryta mot upphovsrätten. Vår information på våran hemsida är våran egna, med vid behov hjälp av lärare.