Under tiden som vi jobbat med detta arbete så har vi fått tid på våra lektioner i Samhällskunskap 1, Privatjuridik 1, Företagsekonomi 1 och även Engelska 1. Under dessa lektioner har vi fått öva på massor av saker.

Vi har i Samhällskunskapen 1 fått öva på att källhänvisa, öva på hur man på ett snyggt och bra sätt framställer en hemsida. Framför allt övar vi på att få tag i säkra källor som inte bryter mot upphovsrätten. Vi söker information och inspiration, men som måste vara säkra källor.

I ämnet Privatjuridik 1 har vi läsa om konsumenträtt och vad individen har för rättigheter. Vi får även läsa om områden som avtalsrätt, arvsrätt, familjerätt, köprätt och även fastighetsrätt. Detta har vi stor nytta av i detta arbete då vi publicerar mycket på våran hemsida om samboavtal, äktenskapsförord, bodelning, hur man gör när man ska flytta/flytta tillsammans med någon, men även om konsumenträtt- konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och vad det handlar om.

I våran kurs Företagsekonomi 1 har vi fått lära oss om frågeställningar, metoder, begrepp och även teorier som vi har stor nytta av i detta projekt. Vi har fått lära oss att starta ett företag (som just nu är våran hemsida), hur man marknadsför sig och hur viktig en affärsplan är och vilket mål man har med sin produkt/tjänst. När vi skapar denna hemsida så får vi lära oss framför allt om hur man marknadsför sin hemsida och hur man når fram till kunder.

Vi kopplar även in kursen Engelska 1 i detta arbete då vi ska göra en pitch om våran hemsida. Vi kommer även förbättra våran förmåga att prata engelska, öva på att få en bättre framförande framför publik. Vi får även mer kunskap om ord och fraser i muntliga sammanställningar.