Konsumenttjänstlagen

Den hjälper dig

När du köper tjänster från företag som reparationer, arbeten på fast egendom och förvaring av lös egendom.

Den hjälper dig inte

 • Behandlingar på personer och djur.
 • Tillverkning av föremål.
 • Montering tillsammans med en försäljning.
 • Rätta till fel på en vara eller fastighet som företaget har sålt.
 • Transport av egendom.
 • Fristående konsultuppdrag.

Krav du kan ställa på företaget

 • De som utför tjänsten har rättkometens och utbildning.
 • Utför tjänsten fackmässigt, seriöst och proffsigt.
 • Tillhandhålla det material som behövs för att arbetet, om det ni inte har ett avtal om annat.
 • Att tjänsten utförs med säkerhetsföreskrifter, produktsäkerhetslagen och marknadsföringslagen.
 • Informera dig under arbetet om det är behov av tilläggsarbete.
 • Bara få dig att köpa en tjänst som du är beroende av.

Fel på tjänsten?

Det är fel på din tjänst om

 • Ditt och säljarens avtal inte stämmer överens med tjänsten.
 • Resultatet inte stämmer med uppgifterna i marknadsföringen och företagets räkning.
 • Resultatet inte är fackmässigt utfört.
 • Tjänsten inte stämmer överens med säkerhetsföreskrifter och produktsäkerhetslagen.
 • Företaget inte har gjort tilläggsarbetet för att undvika allvarliga skador.

Om det är ett fel så måste du reklamera tjänsten.

Reklamera

När du reklamerar tjänsten inom rimlig tid vilket är inom två månader, men du kan fortfarnde reklamera tjänsten inom 3 år. Om tjänsten är utförd på fasta saker så som bygnader har man tid att reklamera i 10 år.

När din tjänst är felaktig

När din tjänst är felaktig kan du

 • Kärva att företaget fixar felet normalt utan extra kostnad.
 • Hålla inne på betalningen så det blir en säker het för ditt krav.
 • Kräva prisavdrag för kostnaden som du lägger när för att reparera felet.
 • Kräva skadestånd om felet orsakat en skada.
 • Häva avtalet om tjänsten inte är klar inom avtalad tid och den hade stor betydelse att bli klar.

Frakt

Försening

När företaget inte har hunnit klart uppdraget inom avtalad tid så kan du

 • Kräva att företaget utför tjänsten
 • Hålla inne på betalningen
 • Häva avtalet om företaget visste att tiden var en stor betydelse för dig.

Avbeställning

Om du avbeställer tjänsten innan den är slutförs har företaget rätt till att

 • Få ersättning för arbetet som har slutförts.
 • Få ersättning för förlorad inkomst.

Kostnader

Kostnad för dig

 

 • Du ska betala det pris som du och företaget har kommit överens om, om inget avtal finns ska d betala ett sakligt pris. Priset som tjänsten oftast brukar kosta.
 • Om företaget har lämnat ett ungefärligt pris får slutkostnaden inte överskrida det med mer än 15% av priset.
 • Företaget har rätt till pristillägg om tjänsten har blivit dyrare att utföra på grund av dig, men säljaren måste då också prata med dig innan tilläggsarbetet utförts.
 • Du måste få en räkning om slag och omfattning, om ingen fast kostnad är avtalad måste företaget visa hur de fick fram priset.

 

Du är sen med kostnaden

 

 • Företaget kan ställa in arbetet tills du har betalt.
 • Ersättning för förluster.
 • Företaget måste göra klart arbetet om det kan innebära skador för dig.
 • Hålla inne saker som du har lämnat in till företaget tills du har betalt.

Källa:  www.hallakonsument.se