Samboavtal: Om du och din partner ska flytta tillsammans så är det bra att skriva under ett samboavtal. Samboavtalet är ett bevis på att ni är sambos och det kan även vara en säkerhet både under och efter förhållandet. Om det skulle ta slut mellan dig och din sambo så vet man på så sätt vad som tillhör vem och hur bohaget ska fördelas mellan er båda.

Risker som finns om man ska separera och inte har skrivit ett samboavtal är att det kan uppstå konflikter mellan parterna om huruvida bohaget ska distribueras. Skulle den ena parten ha höga skulder som han eller hon inte kan betala tillbaka och det leder till en utmätning så kan kronofogden även ta saker som tillhör den andra parten. Så är det eftersom att man som sambos delar på hela det gemensamma bohaget och till det räknas endast det man köpt i syfte att använda i det gemensamma hemmet. För att förhindra att den andra partens saker tas i en utmätning så måste man

Om du och din partner köper bostad tillsammans så är det en säkerhet om det skulle hända något. Det är även en säkerhet för de enskilda parterna om till exempel en av parterna skulle gå bort så får den kvarlevande parten upp till 2 basbelopp.

Bodelning: sambo

Bodelning för sambos sker vid separation och förutsätter att någon av samborna begär det. Vid sambobodelning så är det samboegendomen som ska fördelas mellan parterna. Det som ingår i en sambobodelning är bostad och bohag, så som pengar, kläder, aktier, bilar, sommarstuga osv ingår inte i bodelningen.

Äktenskapsförord: Ett äktenskapsförord är väldigt viktigt när det kommer till att ingå ett äktenskap. Äktenskapsförordet ska vara underskrivet för hand men behöver inte övervakas. I ett äktenskapsförord kan det till exempel stå vad som tillhör vem och vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods. Man kan även skriva i ett äktenskapsförord vad som ska delas till vem om man har barn, ungefär som ett testamente. Man kan då kolla tillbaka på vad som ska gå till vem.

Äktenskapsförordet ska sedan skickas in till en valfri tingsrätt. Det ska då ske en hindersprövning för att se så att det inte är några hinder för att parterna ska ingå äktenskapet. Hinder för äktenskap kan till exempel vara: att en av parterna redan är i ett äktenskap, att man är under 18 år, men man får inte heller vara för nära släkt.

När är en vigsel giltig?

  • Vigselförrättaren ska vara godkänd
  • Båda parterna ska vara närvarande
  • Båda parterna ska få frågan om dom vill ingå äktenskap
  • Vigseln ska avslutas med att presentera parterna som makar