Flytta hemifrån

Att flytta hemifrån är ett stort steg i ens liv och man bör förbereda sig på rätt sätt för att vara förberedd på att vad som helst kan hända. Innan man ska flytta så bör man teckna en försäkring, man borde också göra en budget för den nya livssituationen så att man har koll på ekonomin redan från början. Något som är bra att tänka på är att man börjar köpa bohaget till sin nya bostad i god tid innan, annars riskerar man att behöva köpa möbler osv direkt när man flyttar in och då blir utgifterna väldigt stora på samma gång. När man har flyttat hemifrån och bor själv så är det en hel del utgifter som behöver betalas. Vart du än ska bo så måste du tänka på att få ett skriftligt hyreskontrakt. Om man bor i en hyresrätt så ska man betala en månadshyra och om man bor i en bostadsrätt så ska man betala en avgift en gång i månaden till föreningen. Efter dessa kostnader tillkommer sedan en massa andra utgifter i form av bla mat, lån, bredband, el och hemförsäkring. När man flyttar hemifrån så måste man tänka på att skaffa en hemförsäkring. Om det skulle ske någon olycka som tex en brand, skulle man då få ersättning. Något man också bör fundera kring är att jämföra räntor hos olika banker för att se till att det blir så billigt som möjligt (läs mer här). Det är även bra att jämföra olika abonnemang så att man har koll på vad de bla har för olika bindningstider.  

Sambo

Man blir sambo med någon när man har för avsikt att flytta ihop med någon i ett parförhållande och om man som ogifta har bott tillsammans under en längre tid, kan man alltså kallas för sambor. Två kompisar eller syskon som flyttar ihop blir alltså inte sambos.

Om man är sambo med någon så har man ett sämre skydd än de som är gifta och det beror på att sambolagen inte är lika omfattande.

Samboavtal

Det denna lag täcker är bostaden och bohaget som finns i och förklarar hur det ska delas mellan de båda parterna vid separation eller om någon dör.

I samboavtalet ingår att bohaget som är anskaffat för att användas för det gemensamma hemmet och bostaden ska delas lika vid bodelning. Om man inte vill att det har ska gälla, tex om den ena i samboförhållandet har betalat mer än den andra så är det bra att skriva ett samboavtal. För att göra detta så kan man tex ta hjälp av en jurist som kan hjälpa till att skriva det. Här kan du läsa mer om samboavtal.

Flytta ihop

Innan man flyttar ihop med någon så finns det en del saker man bör vara medveten om och det handlar om mycket mer än att endast dela på en gemensam bostad. Relationen kommer att kretsa kring sambolagen, man kommer mest troligt att få utgifter tillsammans och även om man inte väljer att dela på ekonomin så kommer den att påverkas av detta.

Om man ska flytta in i den andres bostad så är det bra att man tar kontakt med hyresvärden för att bli försäkrad om att det är okej att ni båda bor där tillsammans.

Det är bra att skriva och ingå samboavtal tillsammans med din partner, detta är en fördel vid eventuell separation. på så sätt har man koll på vem som får vad och på det viset slipper man olika former av tvister, som annars lätt kan uppstå. Om man flyttar in hos någon annan så borde man teckna en försäkring som täcker båda parterna.