E- Handelslagen

Den hjälper dig när du köper varor eller tjänster från svenska företag på internet, och den fungerar både som ett skydd för dig och företaget. Den gäller inte vid hantering av personuppgifter, inte heller spel och lotterier där man satsar pengar.

Krav

Information

Du som köpare kan kräva av företaget att

 • Namn, Adress och E-postadress ska alltid finnas med på hemsidan.
 • Om det finns organisationsnummer ska det också finnas med.
 • Priset på tjänster och varor ska framgå tydligt, om fler kostnader som frakt eller skatter förekommer ska det också finnas med.

 

Beställning

Krav som du kan ställa vis beställning .

 • De ska finnas hjälp när du ska göra beställningen.
 • Företaget ska också hjälpa dig att märka fel på beställningen och det ska då också finnas möjlighet att rätta till det innan beställningen skickas iväg.
 • Det ska vara tydligt vilka språk som du kan använda dig av under din beställning.
 • Du ska snabbt få en beställnings bekräftelse i din mail.
 • Avtalen kring din beställning ska finnas möjliga för dig så du kan spara dem.

När företagen inte följer kraven

 • Ta kontakt med Marknadsdomstolen som kan kräva av företagen att de lämnar den informationen de är skyldiga till.
 • Vända dig till en konsumentombudsman vid små ärenden.
 • Vända dig till åläggandet som kan få företagen att beta en bestämd summa pengar om de bryter mot kraven igen.

Källa: www.hallakonsument.se