Vi som skapat sidan går första året på ekonomiprogrammet. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program vilket gör att vi läser många viktiga ämnen som är bra att ha i vardagen.

De ämnena som vi ville ha med i vår sida utgår från kurserna privatjuridik 1, företagsekonomi 1 och det viktigaste som knyter ihop hemsidan samhällskunskap 1.

Meny fliken ”Juridik” speglar sig på kursen Privatjuridik 1, då vi har lär oss om olika sorter avtal mellan både företag och privatpersoner. Vi har också lärt oss om viktiga lagar som är bra att veta som konsument så som konsumentköplagen.

Meny fliken ”Ekonomi” speglar sig på kursen Företagsekonomi 1, där vi har lärt oss att marknadsföra och tänka ut smarta projektmetoder, allt detta använder vi när vi har skapat vår sida och försökt sprida den till våran målgrupp. Samhällskunskap 1 är det som binder ihop sidan och alla ämnena  riktar sig på mänskliga rättigheter, samhällsförhållanden och vi har också lärt oss att analysera fakta vilket har varit bra i det här projektet.